justin-drew-bieber

Temat: Zwiększenie pensum nauczycieli?
... siebie" - nie dla uczniów !!!Służą uwłaszczaniu się kadry kierowniczej na potencjale dydakytycnym szkół publicznych, który wszyscy tworzyliśmy przez długie lata z naszych ukrytych podatków od i tak niskich poborów. (Nezwykle...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,427,3254602,3254602,Zwiekszenie_pensum_nauczycieli_.htmlTemat: Reforma złotowskiej oświaty...
"Sprawa się rozeszła po kościach" Nie sądzę. Likwidacja gimnazjum nr 2 i znaczne okrojenie podstawówki nr 2 po włączeniu jej do szk. podst. nr 1 musi "zaowocować" licznymi zwolnieniami pracowników (kadry kierowniczej, administracji i obsługi oraz nauczycieli). Ci ostatni ratować się będą wcześniejszą emeryturą (jesień 2006), co zrobią pozostali jeden Wełniak wie (a może nie). Czy ta "reorganizacja" opłaca się mieszkańcom, przekonamy ... wynika z uzasadnienia uchwał o likwidacji placówek budynki przy ul. 8 Marca wymagają znacznych nakładów na remonty, a pieniędzy w kasie miejskiej brak (basen z czegoś trzeba spłacić i utrzymać). Z ... młodych mieszkańców swego miasta. Reorganizacja oświaty mogłaby wtedy wyglądać następująco: klasy najwyżej 15-17 osobowe a nie jak dziś 30 osobowe, gruntowna przebudowa i rozbudowa infrastruktury oświatowej (sale gimnastyczne - są takie ... to komfort dla dzieci i dla nauczyciela, a także - co bardzo ważne - jaka efektywność kształcenia i wychowania (dobry nauczyciel każdego na lekcji jest wtedy w stanie dopilnować, odpytać, zmotywować, nawiązać z każdym uczniem kontakt). Klasa licząca mniej niż 20 dzieci może być zespołem, licząca powyżej trzydziestki staje się najczęściej dzikim stadem. Szkoła, do której uczęszcza 200-400 dzieci, jest w stanie...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,461,18767229,18767229,Reforma_zlotowskiej_oswiaty_.html


Temat: czy trzynastoletni brat może odebrać siostrę
Dyskusja z forum kadry kierowniczej oświaty jedna z wypowiedzi: Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola w świetle prawa Zagadnienie odprowadzania i odbierania dziecka do i z przedszkola w aspekcie materialno – prawnym regulują przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczące władzy rodzicielskiej pod którą dziecko pozostaje aż do pełnoletności. Art. 93. § 1. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi bowiem, iż poza szczególnymi wyjątkami ... dziecka. Natomiast art. 96.tegoż kodeksu stanowi, iż rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać je ... i w zakresie uregulowanym przepisami prawa, w szczególności ustawy o systemie oświaty mogą powierzyć dziecko instytucji oświatowej jaką jest przedszkole. W ten sposób część wykonywania władzy rodzicielskiej powierzają odpowiednio przygotowanym pedagogom. Przedszkole ponosi zatem odpowiedzialność za należytą pieczę nad dzieckiem w czasie jego pobytu w tej placówce. Reguluje to w sposób szczegółowy statut przedszkola, którego przestrzeganie jest również obowiązkiem rodziców, którzy odprowadzają ... odpowiedzialności placówki za powierzone jej dziecko. W takiej sytuacji pracownicy przedszkola nie mogą zwolnić się od odpowiedzialności za dziecko jeżeli wydadzą je innej osobie. Wyrazem tej szczególnej odpowiedzialności jest fakt, że ... nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych. Przy czym przy odprowadzaniu dziecka do przedszkola byliby to rodzice a przy odbieraniu dziecka z przedszkola pracownik tej placówki oraz rodzice, którzy taką osobę...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,587,69088239,69088239,czy_trzynastoletni_brat_moze_odebrac_siostre.html


Temat: Konkurs na dyrektora SP1
środków finansowych, aby marnotrawić je na bylejakość, niski poziom dokształcania i słabą kadrę wykładowców. Jeśli już jakaś firma szkoleniowa będzie podejmować się zadania organizacji kursów kwalifikacyjnych czy studiów podyplomowych, winna legitymować ... do czynienia z dyrektorem, który nie chce, ale musi, jak to kiedyś mówił jeden z naszych narodowych przywódców. Nie należy jednak zbytnio odwlekać tych prac w czasie. Nasze placówki oświatowe potrzebują ... może okazać się rokiem nie do odrobienia. Nowe kierownictwo resortu ma zatem ogromne pole do popisu i stoi przed szansą zbudowania wreszcie dobrego, sprawnego i pozbawionego zabarwień politycznych systemu doboru kadr kierowniczych w polskiej szkole. dr LESZEK PAWELSKI
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,22911,40149484,40149484,Konkurs_na_dyrektora_SP1.html